Typologieën van Jung

Introductie:

Jung was een vroege leerling van Freud maar brak uiteindelijk met hem en ontwikkelde zijn eigen theorieën. één van die theorieën gaat over verschillende types mensen die zich sterk onderscheiden door ander gedrag en een andere manier van communiceren. Er zijn op dit moment vele testen op het gebied van communicatie en gedrag die hierop gebasseerd zijn zoals Insights, MBTI en Big Five.

Wat kun je hier mee:

Doordat je inzicht krijgt in jouw eigen stijl kan je je repertoire uitbreiden. Hierdoor kan je makkelijker aansluiten op d voorkeursstijl van de ander. Daarnaast kan je actief taken naar je toe trekken waar jij op basis van je voorkeursgedrag beter in bent en taken vermijden waar jij op basis van je voorkeursgedrag minder goed in bent. Je kan het ook inzetten om te kijken waarom je met bepaalde mensen fijner of minder fijn werkt. Als je inziet dat het hier slechts om een bepaalde gedragsstijl gaat kan je hierna makkelijker gebruik maken van elkaars kwaliteiten ipv last hebben van het gedrag waarin jullie verschillen.

Uitleg:

Hij stelt dat er 4 psychologische functies zijn: denken, voelen, gewaarwording en intuïtie. Denken en voelen zijn hierbij de rationele functies, en gewaarworden en intuïtie de irrationele functies. Deze vier functies combineert hij met de 2 fundamentele houdingen introvert en extravert. Zo ontstaan er 8 verschillende typen. Deze typen zijn binnen de kerncode weer versimpelt naar 4 typen die je ongetwijfeld zelf zult herkennen. De uitgebreide beschrijving heb je gekregen bij jouw uitslag.