Spiral Dynamics & Graves levels

Korte toelichting:

Clare Graves, een Amerikaanse psychooloog, heeft halverwege de vorige eeuw in kaart gebracht hoe ontwikkelingsprocessen tot stand komen en wat de drijfveren van mensen kunnen zijn om te doen wat ze doen. Hij heeft negen fasen van ontwikkeling beschreven die ieder op zichzelf ook een drijfverentype vertegenwoordigen. Later zijn hier kleuren aan toegevoegd. De kleuren volgen elkaar op in een spiraalvormige beweging zonder dat de opvolgende kleur beter is dan de kleur daarvoor. Inzicht in welke drijfveren op dit moment voor jou dominant zijn geef niet alleen uitleg aan waarom je doet wat je doet, maar ook inzicht in wat je zou kunnen doen als je daar verandering in zou willen en welk potentieel hierin schuil gaat.

Wat kun je hiermee:

Inzicht in je drijfveren geeft je inzicht in de wijze waarop je denkt, voelt en handelt. Door je eigen drijfveren te herkennen kan je gaan begrijpen waarom je met bepaalde situaties moeite hebt, of waarom je bepaalde keuzes maakt of op een bepaalde manier reageert. Het maakt ook inzichtelijk waarom sommige samenwerkingen makkelijker en effectiever lijken dan andere samenwerkingen. Door hier bewust mee om te gaan kan het beste van elke drijfveer de ruimte krijgen zonder dat het een belemmering hoeft te zijn voor de mensen met andere drijfveren. Het geeft ook inzicht in waar je in zou kunnen groeien, en wat daarin de volgende stap zou kunnen zijn. De kleuren die gebruikt worden in de kerncode zijn voor een deel op de kleuren van Graves gebaseerd.

Uitleg:

Hieronder een ‘hele korte door de bocht’ bocht duiding van de verschillende kleuren. Hier zijn vele boeken over geschreven, en opleidingen van een jaar over te volgen, er zit dus veel meer diepgang in dan deze korte beschrijving suggereert, maar dan heb je toch een beeld.

  • paars: behoefte aan veiligheid en vertrouwen
  • rood: de ontwikkeling van de kracht, de rauwe energie, lef, lust en creativiteit
  • blauw: de ontwikkeling van structuur, zekerheid en duidelijkheid
  • oranje: behoefte om resultaten en prestaties te laten zien
  • groen: behoefte om bij te dragen aan het grotere geheel van mens en natuur
  • geel: behoefte om te analyseren, begrijpen, doorgronden en te delen
  • turquoise:  behoefte aan verlichting