Appreciative Inquiry

Introductie:

Appreciative Inquiry is een methodiek die in de jaren negentig werd ontwikkeld door o.a. David Cooperrider om veranderingen op een effectievere manier te weeg te brengen. De methodiek richt zich niet op het analyseren van het probleem en het repareren van het defect maar op het zoeken naar en versterken van oplossingen die al bestaan.

Wat kun je hiermee:

De methodiek gaat uit van een positieve benadering. Door te leren dat je je kunt richten op dat wat wel werkt kun je daar uitmuntend in worden, in plaats van matig in iets wat voorheen niet goed ging.
In de methodiek wordt gewerkt met 4 stappen. Door in te zien welke stap het dichtst bij jou staat krijg je inzicht in jouw potentiële rol in ontwikkelingen binnen jouw team, organisatie of welke groep dan ook. Daarnaast krijg je inzicht in de noodzakelijke toegevoegde waarden van mensen die vanuit hun voorkeursgedrag beter zijn in een andere stap binnen dit proces.

Uitleg:

Appreciative Inquiry gaat uit van vier stappen om een ontwikkeling mogelijk te maken nadat het doel bepaald is:

  1. Verkennen(=): ontdekken wat er allemaal goed werkt, welke successen er eigenlijk gewoon aanwezig zijn.
  2. Verbeelden(c): dromen over wat er in de toekomst allemaal succesvol gedaan zou kunnen worden met dat wat er nu al werkt.
  3. Vormgeven(m): het ontwerpen van plannen en prioriteren van de gewenste veranderingen zodat deze naar wens kunnen worden toegepast.
  4. Veranderen (2): de implementatie van de gewenste verandering. Nu moet het echt worden gedaan.